Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 10 Οκτωβρίου 2017