Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 3 Οκτωβρίου 2017